atom, w którym wszystkie cząstki zwykłego atomu zastąpione zostały ich antycząstkami, tzn. elektrony zastąpiono pozytonami, protony antyprotonami, neutrony zaś – antyneutronami. Antyatom nie może współistnieć z normalnym atomem, gdyż atom i antyatom uległby anihilacji i powstałaby energia w postaci fotonów o wielkiej energii