atom lub cząsteczka nie będące elektrycznie obojętne, głównie dzięki temu, że jeden lub większa liczba elektronów zostało zeń wybitych. Termin ten stosuje się także do atomów mających dodatkowy elektron (mówimy wtedy o jonie ujemnym)