Prawo rozpadu promieniotwórczego

średnia liczba dN atomów, które w bardzo krótkim czasie dt ulegają rozpadowi, czyli ubytek -dN atomów jest proporcjonalny do liczby atomów N danego pierwiastka w danej chwili i do czasu dt.
(-dN=Nl dt). Współczynnik l nazywany jest stałą rozpadu