promieniowanie elektromagnetyczne (γ) lub korpuskularne (α, β, neutronowe, protonowe oraz emisje fragmentów rozszczepienia jądrowego) emitowane przez jądra atomów podczas różnych procesów jądrowych