wywołana neutronami reakcja rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu, plutonu), podczas której neutrony wyzwalające się w jednym akcie rozszczepienia, w wyniku powielania liczby neutronów w układzie, wywołują następne akty rozszczepienia, przy czym wytwarza się bardzo duża ilość energii; zachodzi w ten sposób kontrolowany w reaktorach jądrowych, w sposób nie kontrolowany w bombach atomowych