warstwa materiału o właściwościach „odbijania” uciekających neutronów z powrotem do rdzenia; dzięki reflektorowi poprawia się bilans neutronów w rdzeniu, a w konsekwencji uzyskuje się zmniejszanie mays krytycznej reaktora