wykres, na którym jądra naniesione są w taki sposób, że na osi pionowej znajduje się (na ogół) liczba protonów a na poziomej – neutronów w jądrze. Każdy kwadracik na takim wykresie oznacza szczególną wartość N i Z i identyfikuje jądro wraz z jego własnościami, jak rodzajem wysyłanego przezeń promieniowania.