jednostka dawki równoważnej. Dla promieniowania gamma 1 Sv = 1 Gy (grej), dla innych rodzajów promieniowania współczynnikiem przeliczeniowym między dawką wyrażoną w grejach a dawką wyrażoną w siwertach jest tzw. czynnik jakość (QF, współczynnik skuteczności biologicznej). 1 Sv = 100 rem. Nazwa jednostki upamiętnia R.M. Sieverta