Składowanie odpadów promieniotwórczych (wypalonego paliwa jądrowego)

złożenie odpadów promieniotwórczych (wypalonego paliwa jądrowego) w obiekcie do tego przeznaczonym bez zamiaru ponownego ich wydobycia