Zamknięcie składowiska odpadów promieniotwórczych (wypalonego paliwa jądrowego)

zaprzestanie dostarczania odpadów promieniotwórczych (wypalonego paliwa jądrowego) do składowiska, na podstawie decyzji właściwego organu, oraz wykonanie wszelkich prac koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa składowiska