liczba równa całkowitej liczbie protonów i neutronów w jądrze atomowym. A=N+Z, gdzie N jest liczbą neutronów, a Z – protonów