przyrząd służący do wykrywania promieniowania lub jego ciągłej rejestracji