szczelna obudowa o dużej wytrzymałości, niekiedy dwupowłokowa, przeznaczona do zatrzymywania w razie awarii znacznych ilości substancji promieniotwórczych, uwalnianych z reaktora lub urządzeń bezpośrednio z nim związanych. Często używa się angielskiej nazwy obudowy – containment