miejscowość w Gabonie. W jej pobliżu, w odkrywkowej kopalni uranu, stwierdzono w 1972r. pozostałości po naturalnym reaktorze jądrowym. Reakcja łańcuchowa trwała ok. 100 000 lat (1,8 mld lat temu), w tym czasie wydzieliło się 15 GWe energii dzięki zużyciu 6 t uranu 235U. Proces był możliwy dzięki znacznie większej niż obecnie zawartości uranu 235U względem 238U (czasy połowicznego zaniku odpowiednio 0,7 i 4,5 mld lat) i odpowiedniemu uwodnieniu złoża