Polsko-francuskie seminarium na temat procesu licencjonowania elektrowni jądrowej

Doświadczenia w zakresie licencjonowania elektrowni jądrowych były przedmiotem polsko-francuskiego seminarium zorganizowanego w Ministerstwie Gospodarki w dniach 9–10 grudnia 2015 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele krajowych podmiotów, które będą zaangażowane w ten proces.
Źródło: nuclear – Polsko-francuskie seminarium na temat procesu licencjonowania elektrowni jądrowej