PGE EJ1 ostatecznie rezygnuje z lokalizacji GĄSKI

W dniu 24 czerwca 2016 roku PGE EJ 1 wystąpiła do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dla lokalizacji GĄSKI.
Źródło: nuclear – PGE EJ1 ostatecznie rezygnuje z lokalizacji GĄSKI