Wyniki I ogólnopolskiego Konkursu Ministerstwa Energii pt. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”

Ministerstwo Energii ogłosiło wyniki konkursu dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”.
Źródło: nuclear – Wyniki I ogólnopolskiego Konkursu Ministerstwa Energii pt. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”