Warsztaty „Techniki nuklearne w badaniach i konserwacji zabytków”