Aktualizacja Programu polskiej energetyki jądrowej zostanie przekazana Radzie Ministrów do końca roku

– Polska widzi olbrzymie możliwości, jakie daje rozwój energetyki jądrowej i zamierza energicznie działać w celu wdrożenia jej do krajowego miksu energetycznego – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski podczas konferencji ministerialnej „Energetyka jądrowa w XXI wieku”. Wydarzenie odbywało się w dniach 30 października – 1 listopada 2017 r. w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Źródło: nuclear – Aktualizacja Programu polskiej energetyki jądrowej zostanie przekazana Radzie Ministrów do końca roku