Siedemdziesięciopięciolecie powstania pierwszego reaktora jądrowego

Siedemdziesiąt pięć lat temu, 2 grudnia 1942 roku, Enrico Fermi i jego zespół osiągnęli pierwszą kontrolowaną, stworzoną przez człowieka, samopodtrzymującą się reakcję łańcuchową w reaktorze jądrowym. Reaktor osiągnął trwałą reakcję jądrową o 15:25, a Fermi wyłączył go o 15:53. Te 28 minut zmieniło świat.
Źródło: nuclear – Siedemdziesięciopięciolecie powstania pierwszego reaktora jądrowego