Kontrola realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej przez Najwyższą Izbę Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację Programu polskiej energetyki jądrowej, w którym Ministrowi Gospodarki, a następnie Ministrowi Energii powierzona została rola koordynatora.
Źródło: nuclear – Kontrola realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej przez Najwyższą Izbę Kontroli