Prezes PAA wziął udział w międzynarodowej konferencji urzędów dozoru jądrowego

W dniach 13-15 marca 2018 Prezes PAA, Andrzej Przybycin reprezentował Polskę na dorocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez amerykański urząd dozoru jądrowego NRC (ang. Nuclear Regulatory Commission) w Waszyngtonie.
Źródło: nuclear – Prezes PAA wziął udział w międzynarodowej konferencji urzędów dozoru jądrowego