Misja ekspercka IAEA wspiera rozwój zintegrowanego systemu zarzadzania w PAA

W dniu 8 maja 2018 r. rozpoczęła się misja ekspercka Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wspierająca rozwój zintegrowanego systemu zarządzania w PAA.
Źródło: nuclear – Misja ekspercka IAEA wspiera rozwój zintegrowanego systemu zarzadzania w PAA