„Postępy Techniki Jądrowej” zwycięzcą NUMERUS PRIMUS INTER PARES

Towarzystwo Kultury Technicznej – członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT) – rozstrzygnęło XXXI edycję Konkursu NUMERUS PRIMUS INTER PARES. Celem tego konkursu jest wyłonienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej – numeru czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego.

W grupie czasopism specjalistycznych Jury Konkursu przyznało tytuł laureata kwartalnikowi „Postępy Techniki Jądrowej” (wydawcą którego jest Instytut Chemii i Techniki Jądrowej i Polskie Towarzystwo Nukleoniczne), wysoko oceniając poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską.

Wręczenie dyplomu przez panią Prezes NOT Ewę Mańkiewicz-Cudny oraz prof. Czesława Waszkiewicza (przewodniczącego Jury) odbyło się 26 maja 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.