Raport z działalności Prezesa PAA oraz stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w 2017 r.

Państwowa Agencja Atomistyki opublikowała najnowszy Raport z działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Wynika z niego, że w 2017 roku mieszkańcy Polski byli właściwie chronieni przed promieniowaniem jonizującym. Żadne zdarzenie radiacyjne – w kraju czy zagranicą – nie miało wpływu na zdrowie ludzi ani stan środowiska naturalnego na obszarze Polski.
Źródło: nuclear – Raport z działalności Prezesa PAA oraz stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w 2017 r.