Seminarium „Availability and Statistics of Windpower” 10 września 2018

Zapraszamy na odczyt pod tytułem

„Availability and Statistics of Windpower”,

który wygłosi dr Detlef Ahlborn z Berlina, wiceprezes niemieckiej pozarządowej organizacji Vernunftkraft (Siła Rozumu)

w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 0.06 na parterze budynku nr 3, w kampusie Uniwersytetu Warszawskiego (wejście od ul. Pogorzelskiego).

Jest to wyjątkowa okazja, by dowiedzieć się o niemieckim programie Energiewende, z ust jednego z czołowych ekspertów niemieckich. Ocena niemieckiej strategii energetycznej jest bardzo ważna dla innych krajów, a szczególnie dla Polski, mającej podobne warunki klimatyczne jak Niemcy. Dr Ahlborn pokaże, jak dalekie od prawdy są twierdzenia propagandy przemysłu wiatrowego, jakie szkody powoduje rozbudowa wiatraków w pobliżu osiedli ludzkich, w lasach i w rejonach przybrzeżnych, jak szkodliwe dla systemu energetycznego jest powiększanie mocy źródeł pracujących niestabilnie i nieregularnie, jakie koszty w skali państwa powoduje dawanie subsydiów na wiatraki i jakie są skutki powodowanego tym wzrostu cen energii elektrycznej.