COI: Nowe urządzenie radioterapii – nowe możliwości dla pacjentów i lekarzy

W dniu 5 września w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Radioterapii Stereotaktycznej oraz konferencja pt.: „Polskie doświadczenia w radioterapii stereotaktycznej”. Na to ważne dla Centrum wydarzenie przybyło wielu znamienitych gości.
Źródło: nuclear – COI: Nowe urządzenie radioterapii – nowe możliwości dla pacjentów i lekarzy