Dr Detlef Ahlborn „Dostępność i ekonomia energii wiatrowej”