Konwersatorium „Miejsce elektrowni jądrowej w polskim miksie energetycznym” 27 września 2018

W dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 11:30 tematem konwersatorium Narodowego Centrum Badań Jądrowych, przeznaczonego dla szerokiego grona zainteresowanych współczesną fizyką i techniką jądrową, będzie:

Miejsce elektrowni jądrowej w polskim miksie energetycznym.
Mity i rzeczywistość współczesnych technologii elektrowni jądrowych.
Wyzwania przed polskim programem jądrowym.

mgr inż. Ziemowit Iwański

doradca Zarządu w firmie APS Energia Sp. z o. o. i wykładowca w Akademii Ekonomii i Finansów w Warszawie na nowoutworzonym kierunku „Energy Management”.

W trakcie wystąpienia zostaną omówione technologie energetyczne i ich znaczenie oraz miejsce w polskim miksie energetycznym w perspektywie kilkunastu i kilkudziesięciu lat budowy nowej rzeczywistości energetycznej w Polsce. Zostaną omówione potrzeby i realne możliwości sprostania wymaganiom międzynarodowych konwencji klimatycznych i europejskim celom wielkości emisji CO2, koszty i ryzyka wynikające z zastosowania poszczególnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii niskoemisyjnych oraz roli energetyki jądrowej w systemie energetycznym.
Zostaną omówione technologie jądrowe posiadające najlepsze referencje techniczne i bezpieczeństwa. Dyskusja obejmie mity i potoczne rozumienie rozwiązań techniki reaktorów i elektrowniami ze szczególnym uwzględnieniem technologii budowy elektrowni oraz doświadczeń eksploatacyjnych. Zostanie omówiona technologia reaktorów tzw. IV generacji, ich potrzeba i problemy ich zastosowania.
Szczególna uwaga w dyskusji zostanie poświęcona historii budowania energetyki jądrowej w Polsce, zasady przygotowania i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej, oraz wyzwania stojące przed polskim programem jądrowym, jeżeli zostanie podjęty.

Konwersatorium odbędzie się w budynku Parku Naukowo-Technologicznego w sali EWA nr 208 Ośrodka Jądrowego Świerk. Do Świerka można dojechać autobusem pracowniczym, odchodzącym o godz. 10:25 (Warszawa, ul. Hoża 69, brama wjazdowa).