Konferencja IChTJ i MInisterstwa Energii na temat zaawansowanych materiałów polimerowych dla energetyki

Pod hasłem „INNOWACJE DLA ENERGII i nie tylko” 18 października w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej zorganizowano szkolenie na temat zaawansowanych materiałów polimerowych otrzymywanych i modyfikowanych za pomocą promieniowania jonizującego. Wiodącym tematem było zastosowanie przyspieszanych w akceleratorach wiązek elektronów do poprawy właściwości tworzyw sztucznych wykorzystywanych w energetyce a w szczególności przy produkcji kabli i przewodów elektrycznych o specjalnym przeznaczeniu.
Źródło: nuclear – Konferencja IChTJ i MInisterstwa Energii na temat zaawansowanych materiałów polimerowych dla energetyki