PGE zainteresowanie nabyciem wszystkich udziałów w spółce PGE EJ1

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. poinformował w raporcie bieżącym z dnia 28 listopada 2018 roku, iż wyraził wstępne zainteresowanie nabyciem wszystkich udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o.
Źródło: nuclear – PGE zainteresowanie nabyciem wszystkich udziałów w spółce PGE EJ1