Andrzej Strupczewski, Jerzy Lipka „Energetyka jądrowa – droga do czystego powietrza i bezpieczeństwa energetycznego”