Akcelerator IntraLine-IOERT do terapii śródoperacyjnej zostanie zainstalowany w Poznaniu

W dniu 28 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpisana umowa o finansowanie projektu „Stworzenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu im. M. Curie-Skłodowskiej możliwości realizacji procedury napromieniania śródoperacyjnego przy użyciu innowacyjnego akceleratora elektronów”.
Źródło: nuclear – Akcelerator IntraLine-IOERT do terapii śródoperacyjnej zostanie zainstalowany w Poznaniu