G. Wrochna, A. Boettcher „Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe HTGR – czy wdrożymy je w Polsce?”