Utworzono konsorcjum na potrzeby wdrożenia SMR-160 na Ukrainie

Holtec International, ukraiński Energoatom i Krajowe Centrum Naukowo-Technologiczne zawarły formalne partnerstwo na rzecz rozwoju małego modułowego reaktora SMR-160 firmy amerykańskiej do wdrożenia na Ukrainie.
Źródło: nuclear – Utworzono konsorcjum na potrzeby wdrożenia SMR-160 na Ukrainie