Raport IRRS tylko jedną z przyczyn nowelizacji prawa atomowego

W dniu 13 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Nowelizacja ma na celu zapewnienie najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce, żeby dostosować go do światowych i europejskich standardów.
Źródło: nuclear – Raport IRRS tylko jedną z przyczyn nowelizacji prawa atomowego