Prezes Państwowej Agencji Atomistyki opublikował raport z działalności za 2018

Na podstawie art. 110 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, z późn. zm.) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przedstawił sprawozdanie z działalności oraz ocenę stanu bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej Polski w 2018 roku.
Źródło: nuclear – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki opublikował raport z działalności za 2018