Blok 6 EJ Kozłoduj z pozwoleniem na przedłużoną eksploatację na kolejne 10 lat

Bułgarska Agencja Dozoru Jądrowego (NRA) udzieliła 10-letniego przedłużenia koncesji na pracę bloku 6 w elektrowni jądrowej Kozłoduj. Blok wyposażony w rosyjski reaktor WWER-1000 w północnej Bułgarii rozpoczął działalność w 1991 roku i może obecnie wytwarzać energię elektryczną do października 2029 roku.
Źródło: nuclear – Blok 6 EJ Kozłoduj z pozwoleniem na przedłużoną eksploatację na kolejne 10 lat