Krzysztof Rzymkowski „Statki i okręty z napędem jądrowym oraz pływające elektrownie jądrowe”