Krajowe warsztaty MAEA dotyczące podstawowego zagrożenia projektowego

W dniach 2-5 marca 2020 roku w siedzibie PAA odbyły się krajowe warsztaty organizowane wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) dotyczące oceny zagrożeń oraz podstawowego zagrożenia projektowego (ang. National Workshop on Threat Assessment and Design Basis Threat).
Źródło: nuclear – Krajowe warsztaty MAEA dotyczące podstawowego zagrożenia projektowego