Nastawienie mieszkańców gmin lokalizacyjnych do budowy elektrowni jądrowej

Spółka PGE EJ1, odpowiadającą za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej przedstawiła doroczny raport z badania nastawienie mieszkańców Pomorza do budowy elektrowni jądrowej.
Źródło: nuclear – Nastawienie mieszkańców gmin lokalizacyjnych do budowy elektrowni jądrowej