Publikacje

20 kwietnia 2018

Czarnobyl – geneza i przebieg awarii

SEREN_2018-3
20 kwietnia 2018

Organizacja międzynarodowego systemu zabezpieczeń SAFEGUARDS

ORGANIZACJA IAEA
28 marca 2018

Rynek mocy a finansowanie budowy elektrowni jądrowej

Rynek mocy a finansowanie EJ_26_03_2018
22 marca 2018

Energetyka jądrowa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich

dr inż. Krzysztof Rzymkowski Energetyka jądrowa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Association of Polish Electricians and Nuclear Energy STRESZCZENIE: W opracowaniu przedstawiono historię działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich […]