różnica między masą spoczynkową jądra promieniotwórczego przed rozpadem i sumą mas spoczynkowych produktów rozpadu