Recenzja: Zarys Nukleoniki

Krzysztof Rzymkowski

Postępy Techniki Jądrowej

Publikacja ZARYS NUKLEONIKI pod redakcja prof. Ludwika Dobrzyńskiego obejmuje bardzo szeroką tematykę, poczynając od skondensowanych informacji związanych z historią poznawania zjawisk promieniotwórczości,  W dalszej części pracy przedstawiono  podstawy fizyki jądrowej, ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania jonizującego  naturalnego i wywoływanego sztucznie. Praca zawiera także informacje związane z pomiarami promieniowania jonizującego, aparaturą pomiarową, opracowaniem wyników pomiarów, wpływem promieniowania na organizm człowieka i środowiska, wykorzystaniem promieniowania jądrowego w różnych dziedzinach – medycynie, przemyśle. Publikacja obejmuje także wykład podstaw energetyki jądrowej wraz z opisem działania reaktora i przedstawieniem różnych typów reaktorów, omówieniem cyklu paliwowego, syntezy jądrowej i zasad gospodarki odpadami  promieniotwórczymi. W książce przedstawiono również zagadnienia będące tematem publicznej dyskusji z pogranicza filozofii i fizyki (rozdział Czy naszym życiem rządzi chaos?) oraz z zakresu ekonomii –  wyboru źródeł energii elektrycznej (rozdział Porównanie różnych źródeł energii elektrycznej), a także zestaw pytań  postawionych na początku książki Fakty i Mity.

Bardzo istotną zaletą tej publikacji jest wprowadzenie do wykładów elementów mechaniki kwantowej, co właściwie powinno być normą przy omawianiu fizyki jądrowej. Ze względu na częste wykorzystywanie zapisu matematycznego do wyjaśnienia lub przedstawienia omawianych zagadnień, książka jest skierowana do czytelników posiadających odpowiednie przygotowanie. Jasny, skondensowany sposób przedstawienia omawianych problemów przypomina kompozycję tematycznego poradnika. Podobnie jak w nowoczesnych podręcznikach  na końcu każdego rozdziału znajduje się zestaw pytań, zadań a czasem propozycja eksperymentów pozwalających odpowiedzieć czytelnikowi na pytanie w jakim stopniu przyswoił przedstawiony materiał. Wydaje się, że mogła by ona być  bardzo dobrym podręcznikiem dla uczniów technikum nukleonicznego, lekturą uzupełniającą dla nauczycieli fizyki i studentów kierunków nauk ścisłych. Może być również pomocna dla dziennikarzy przygotowujących materiały na tematy związane z  techniką jądrową. Zwraca uwagę staranne opracowanie graficzne książki.