PISM: Znaczenie sektora energetycznego i paliwowego dla Białorusi

Sektor energetyczny będący, obok sektora paliwowego, podstawą funkcjonowania białoruskiej gospodarki jest niemal całkowicie zależny od Rosji i staje się barierą rozwoju Białorusi, a wzrost cen rosyjskich surowców może doprowadzić do poważnego kryzysu jej finansów – czytamy w biuletynie PISM „Znaczenie sektora energetycznego i paliwowego dla Białorusi”.
Źródło: nuclear – PISM: Znaczenie sektora energetycznego i paliwowego dla Białorusi