Forum Eksperckie Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej wystartowało!
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą bazą wiedzy przygotowanej przez współpracujących z SEREN ekspertów z zakresu Energii Nuklearnej.
Na Forum Eksperckim zadasz pytanie i otrzymasz na nie odpowiedź. Odwiedź forum »

SEREN

Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej

Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN) jest organizacją non-profits, która stawia sobie za cel informowanie w sposób kompleksowy i obiektywny o kwestiach dotyczących energii, w tym w szczególności zapoznawanie z zaletami, jakie ma produkcja energii nuklearnej oraz jednoczenie osób, które popierają użytkowanie tego źródła energii w celach pokojowych, z zachowaniem szacunku dla środowiska naturalnego, zwłaszcza w kwestii odpadów nuklearnych.

Dowiedz się więcej

Energia Nuklearna

w liczbach

11%

Energia jądrowa jest używana do generowania około 11% energii elektrycznej na świecie

73%

Udział energii pochodzącej ze źródeł jądrowych we Francji

51%

Udział energii pochodzącej ze źródeł jądrowych na Słowacji

52%

Udział energii pochodzącej ze źródeł jądrowych w Belgii

Czy wiesz, że?

  • Neutron


    cząstka elementarna (w historycznym znaczeniu nazwy). Jest barionem o liczbie barionowej B=1, posiada walencyjne kwarki udd, masę równą 939,55 MeV/c2 (tj. 1,6748x10-27 kg). Wraz z protonem (jako tzw. nukleon) jest podstawowym składnikiem jąder atomowych. Swobodny neutron nie jest cząstką trwałą, z czasem połowicznego rozpadu równym 932 s ulega rozpadowi beta na proton, elektron i antyneutrino elektronowe (w jądrze atomowym neutron jest cząstką trwałą). Istnieje antycząstka neutronu: antyneutron posiadający walencyjne kwarki anty-d, anty-d i anty-u. Neutron jest fermionem o spinie 1/2, oddziałuje silnie (hadrony), słabo i poprzez niezerowy moment magnetyczny - magnetycznie. Jest obojętny elektrycznie (stąd nazwa). Neutron jest cząstką przenikliwą, nie powoduje jonizacji, ale może powodować reakcje jądrowe. Istnienie neutronu postulował w 1920 E. Rutherford, odkryty został w 1932 przez J. Chadwicka

    Więcej

Partnerzy

SEREN

Chcesz dowiedzieć się więcej o SEREN?

Skontaktuj się z nami lub dołącz do nas w mediach społecznościowych: