Forum Eksperckie Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej wystartowało!
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą bazą wiedzy przygotowanej przez współpracujących z SEREN ekspertów z zakresu Energii Nuklearnej.
Na Forum Eksperckim zadasz pytanie i otrzymasz na nie odpowiedź. Odwiedź forum »

SEREN

Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej

Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN) jest organizacją non-profits, która stawia sobie za cel informowanie w sposób kompleksowy i obiektywny o kwestiach dotyczących energii, w tym w szczególności zapoznawanie z zaletami, jakie ma produkcja energii nuklearnej oraz jednoczenie osób, które popierają użytkowanie tego źródła energii w celach pokojowych, z zachowaniem szacunku dla środowiska naturalnego, zwłaszcza w kwestii odpadów nuklearnych.

Dowiedz się więcej

Energia Nuklearna

w liczbach

11%

Energia jądrowa jest używana do generowania około 11% energii elektrycznej na świecie

73%

Udział energii pochodzącej ze źródeł jądrowych we Francji

51%

Udział energii pochodzącej ze źródeł jądrowych na Słowacji

52%

Udział energii pochodzącej ze źródeł jądrowych w Belgii

Czy wiesz, że?

  • Radiochemia


    nauka z pogranicza chemii i fizyki jądrowej zajmująca się badaniem fizykochemicznych i chemicznych własności izotopów promieniotwórczych, metodami analiz, wydzielania i oczyszczania śladowych ilości substancji promieniotwórczych (tzw. nieskończone rozcieńczenia), metodami znaczników izotopowych, wytwarzaniem i oczyszczaniem pierwiastków transuranowych itd. Rozwój radiochemii nastąpił po II wojnie światowej i był związany głównie z rozwojem techniki reaktorów jądrowych (problemy wzbogacania paliwa jądrowego i przeróbki wypalonego paliwa, usuwania odpadów promieniotwórczych, produkcji izotopów itp.). W Polsce badania w zakresie radiochemii prowadzi się głównie w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie i na UMCS w Lublinie.

    Więcej

Partnerzy

SEREN

Chcesz dowiedzieć się więcej o SEREN?

Skontaktuj się z nami lub dołącz do nas w mediach społecznościowych: