Forum Eksperckie Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej wystartowało!
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą bazą wiedzy przygotowanej przez współpracujących z SEREN ekspertów z zakresu Energii Nuklearnej.
Na Forum Eksperckim zadasz pytanie i otrzymasz na nie odpowiedź. Odwiedź forum »

SEREN

Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej

Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN) jest organizacją non-profits, która stawia sobie za cel informowanie w sposób kompleksowy i obiektywny o kwestiach dotyczących energii, w tym w szczególności zapoznawanie z zaletami, jakie ma produkcja energii nuklearnej oraz jednoczenie osób, które popierają użytkowanie tego źródła energii w celach pokojowych, z zachowaniem szacunku dla środowiska naturalnego, zwłaszcza w kwestii odpadów nuklearnych.

Dowiedz się więcej

Energia Nuklearna

w liczbach

11%

Energia jądrowa jest używana do generowania około 11% energii elektrycznej na świecie

73%

Udział energii pochodzącej ze źródeł jądrowych we Francji

51%

Udział energii pochodzącej ze źródeł jądrowych na Słowacji

52%

Udział energii pochodzącej ze źródeł jądrowych w Belgii

Czy wiesz, że?

  • Uran, uranium, U


    pierwiastek chemiczny należący do grupy III B (szereg aktynowców) w układzie okresowym, liczba atomowa 92 (najwyższa wśród pierwiastków występujących w przyrodzie), masa atomowa 238,0. Znanych jest 21 izotopów uranu, najdłużej życiowy jest 238U. W przyrodzie uran występuje w minerałach: blendzie smolistej (z której jest otrzymywany), karnotycie, torbenicie i wielu innych. Srebrzystobiały, ciężki metal, gęstość 19,07 g/cm3, temperatura topnienia 1133°C. Tworzy trzy odmiany alotropowe. Sproszkowany ma własności piroforyczne. W związkach chemicznych występuje na +2, +3, +4 +5 i +6 stopniu utlenienia. Związki uranu są trujące. W temperaturze pokojowej roztwarza się w kwasie solnym. Na gorąco reaguje z tlenem (U3O8), wodorem (UH3), fluorem (UF6, bezbarwne kryształy, łatwo sublimuje, stosowany do rozdziału izotopów uranu), parą wodną, kwasem azotowym, fluorowodorem, stopionymi alkaliami, siarką. W wysokich temperaturach wchodzi w reakcję z azotem, węglem, krzemem, borem, chlorem, kwasem siarkowym. Izotopy 235U, 233U mogą być użyte jako paliwo jądrowe. Związki uranu stosowane są w przemyśle ceramicznym i szklarskim, fotografice, technologii chemicznej

    Więcej

Partnerzy

SEREN

Chcesz dowiedzieć się więcej o SEREN?

Skontaktuj się z nami lub dołącz do nas w mediach społecznościowych: