Konferencja „World Nuclear Spotline Poland” 20-21 listopada 2018

W dniach 20-21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja „World Nuclear Spotline Poland” http://www.world-nuclear-spotlight.org/ehome/368628/786880/ .

Referaty wystąpień dostępne są na stronie https://www.eiseverywhere.com/ehome/368628/815854/?eb=607825 .