Andrzej Strupczewski „Polska potrzebuje energetyki jądrowej”