Czy awaria taka jak w Czarnobylu może powtórzyć się w Polskiej EJ?

Właśnie, gdy pisałem ten artykuł, w Wiedniu odbywała się międzynarodowa konferencja „Dwudziestolecie Czarnobyla – spojrzyjmy wstecz, by iść naprzód”. Zespół zwany „Forum Czarnobyla”, obejmujący osiem organizacji ONZ i rządy wszystkich zainteresowanych krajów, przedstawił na niej raporty podsumowujące naszą wiedzę o przebiegu i skutkach tej awarii. Potwierdziły one poprzednie raporty takich organizacji ONZ jak UNSCEAR2 lub WHO3. Warto zapoznać się z nimi by wiedzieć, czy grozi nam podobna awaria – i jakie naprawdę są skutki awarii w Czarnobylu.

CZY AWARIA TAKA JAK W CZARNOBYLU MOŻE POWTÓRZYĆ SIĘ W POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ? – Dr inż. A. Strupczewski