MAEA o bezpieczeństwie jądrowym po Fukushimie

Wzmocnienie mechanizmów bezpieczeństwa jądrowego oraz systemów wczesnego ostrzegania to główne tematy odbywającej się w dniach 20-24 czerwca 2011 r. w Wiedniu Konferencji Ministerialnej ws. Bezpieczeństwa Jądrowego. W debacie zorganizowanej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) Polskę reprezentowała wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska. Konferencja została zwołana przez Dyrektora Generalnego MAEA Yukiya Amano po awarii elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi 11 marca br. Jej celem było przedyskutowanie rozwiązań, które posłużą MAEA do przygotowania Planu Działania (Action Plan) na rzecz poprawy międzynarodowego systemu zapobiegania i łagodzenia skutków awarii w obiektach jądrowych.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy przyjęli Deklarację Ministerialną. Wzywa ona m.in. do przeglądu i wzmocnienia mechanizmów bezpieczeństwa jądrowego zarówno przez poszczególne państwa, jak i wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe. Wiodącą rolę w tym procesie sprawować ma MAEA.

Dyrektor Generalny MAEA poinformował o działaniach podjętych przez Agencję bezpośrednio po awarii. Przedstawił także propozycje, które poprawią bezpieczeństwo jądrowe w poszczególnych państwach. Przewidują one m.in. systematyczne przeglądy wszystkich elektrowni jądrowych, zapewnienie efektywności działania narodowym jądrowym agencjom regulacyjnym oraz wzmocnienie światowego systemu wczesnego powiadamiania o awariach.

Wiceminister Trojanowska podkreśliła konieczność opracowania wszechstronnej analizy wypadku w Fukushimie we współpracy władz japońskich i międzynarodowych grup eksperckich. Wskazała na konieczność przeprowadzenia testów i analiz oceny bezpieczeństwa obiektów jądrowych, które mają doprowadzić do udoskonalenia procedur bezpieczeństwa wszystkich instalacji tego typu. Poparła również procedurę przeglądu instalacji jądrowych w UE (stress test) oraz poza jej obszarem. W konferencji uczestniczyło 111 państw należących do MAEA, organizacje międzynarodowe, przedstawiciele nauki i przemysłu jądrowego. Przewodniczącym Konferencji jest Stały Przedstawiciel Brazylii przy ONZ, ambasador Antonio Guerreiro. 40 państw reprezentowanych było na szczeblu ministerialnym.